SUSPACC Business Development

www.suspacc.nl

SUSPACC staat voor Sustainable Product and Chemicals Cluster. Het doel van SUSPACC is drieledig. Voorzitter Bart Labrie: “Met de oprichting van SUSPACC willen we ten eerste de gemeenschappelijke belangen van het MKB behartigen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast willen we de groene chemiesector in de regio verder ontwikkelen én dragen we bij aan het versterken van de onderlinge relaties tussen het lokale MKB.”

Buro B&G wordt door SUSPACC ingehuurd als innovatiemanager. Maarten Goddijn vervult namens SUSPACC met een team bestaande uit in totaal 5 specialisten de rol van innovatiemanager. Dit houdt in dat hij actief op zoek is naar personen en organisaties die willen innoveren op het gebied van groene chemie en materialen en deze verbindt met onder andere de SUSPACC leden. Hier komen projecten uit voort die Maarten begeleid waarbij gebruik wordt gemaakt van subsidies en risicokapitaal maar ook wordt samengewerkt met diverse kennisinstellingen zoals Stenden Hogeschool, de Wageningen Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool.